Postpensjonistene i Agder 
er en avdeling av Postens pensjonistforbund (PPF)

  • som er en partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon med formål å verne om og fremme postpensjonistenes sosiale, økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser.
  • som organiserer pensjonister som har vært ansatt i alle nåværende og tidligere enheter i Posten.
  • Alders-, uføre- og AFP-pensjonister med ektefeller/samboere kan bli medlemmer.
  • PPF er kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet.


Postpensjonistene i Agder - som har medlemmer fra Aust- og Vest-Agder fylker + Lund kommune i Rogaland (tidligere Flekkefjord postområde) - har pr. 18 mai 2017 i alt 283 medlemmer.

Utover PPF´s overordnede formål, har Årsmøtet for Postpensjonistene i Agder vedtatt følgende mål for virksomheten:

  • Arrangere styremøter etter behov hvorav minst ett i året i kombinasjon med et medlemsmøte.
  • Ha faste månedlige sammenkomster i Arendal, Kristiansand, Mandal og Farsund og medvirke til tilsvarende møtesteder andre steder
  • Arrangere én fast, årlig sammenkomst for alle medlemmer i månedskiftet november-desember; Julelunsjen.
  • Sende ut medlemsbladet "Sydvesten" minst 6 ganger i året - samt å etablere egen nettside på Internett
  • Arrangere årlig forsommer-/skalldyrtreff for medlemmene på Postkoms feriehjem Klaua (utenfor Arendal) og Flekken (utenfor Kristiansand)
  • Arrangere turer for medlemmene - en korttur om våren/forsommeren og en lengre tur (fortrinnvis utenlandstur) på ettersommeren/tidlig høst